BomKræsjBang produseres av elever på musikk, dans og drama.

3. klasse har hovedansvaret for produksjonen, men alle elever er med å bidrar.
Her er årets produksjonsteam:

Christiane Fange Lie
PRODUSENT / MUSIKK

Angelika Lava Hallman
PRODUSENT / DRAMA

Sverre M. Heidenberg
FESTIVALSJEF / LÆRER

Rolf Erichsen
MUSIKALSK LEDER / LÆRER

Hedda Olivia Røsnes
ASS. PRODUSENT / MUSIKK
CREW / ANSVARLIG

Lovisa Marklin Storeheier
ASS. PRODUSENT / DRAMA

Marie Itland
PRODUSENT / FESTEN

Ida Linea Bergman
PR / SJEF

Jesper Hartvik Andersen
PR / WEBDESIGN

Eivind Johan Andresen
PR / WEBSIDE ASS.

Jesper Østli Simensen
PR / WEBSIDE ASS.

Guro Åkerman
PR / SOSIALE MEDIER

Maria Bjørk Helgestad
PR / SOSIALE MEDIER

Kaja Ramdal
ØKONOMI / SJEF

Eva Mena
PR / VIDEO PRODUSENT

Magnus Olsen Kallar
TEKNISK / ASS. PRODUSENT

GRAFISK / PRODUSENT

Christian Brynildsen
TEKNISK / PRODUSENT

Amanda Pettersen
PR / SOSIALE MEDIER

Mohammad Taamari
ØKONOMI / ASS.

Madelen Nilsen
TRIVSEL / ANSVARLIG

Eline Ulland
PR / MEDIA

Charlotte Gundersen
ØKONOMI / ASS.

Isa-Lill Lauvik Kampenes
CREW / ASS.

Ilya Kochkarov
CREW / ASS.

Dominik Nadoski
BILLETT / ASS.

Melina Høyli
BILLETT / ANSVARLIG

UNGDOMSBEDRIFT
DRAMA

UNGDOMSBEDRIFT
MUSIKK

KONTAKTINFO

E-POST : POST@BOMKRAESJBANG.NO