BomKræsjBang produseres av elever på musikk, dans og drama.

3. klasse har hovedansvaret for produksjonen, men alle elever er med å bidrar.
Her er årets produksjonsteam:

Sverre M. Heidenberg
FESTIVALSJEF / LÆRER

Eileen Beth Engebretsen
MUSIKALSK LEDER / LÆRER

Elinor Aleksandra Almeida Holt
PLANLEGGING / PR, SJEF

(musikk)

Synne Hag Pettersen
PLANLEGGING / HMS

(musikk)

Hannah Elise Adolfsen Fjeldbraaten
ASSISTERENDE PRODUSENT

(drama)

Sten André Eriksen
RIGGESJEF

(musikk)

Frida Fosen Lillestølen
KOSTYME  / SMINKE / REKVISITTER / SCENOGRAFI / PR (drama)

Kornelia Osvold Askheim
ASSISTERENDE PRODUSENT

(musikk)

Emmeli Holmen Moen
PLANLEGGING / PR, SJEF

(musikk)

Gio Kraghe Storgärds
KOREOGRAFI/PR

(drama)

Emma Rose Bentseng
PRODUSENT

(drama)

Thale Andrine Lindhaugen Kristiansen
RIGGESJEF

(musikk)

Martyna Barbara Kemmling
ASSISTERENDE PRODUSENT

(drama)

Emma Coote
TEKNISK ANSVAR/BUDSJETT

(drama)